Bulgarian crisis communications society


Сдружението има следните основни цели:

 

а/ Да обединява усилията и съгласува интересите на физически лицаи организации за развитие на  знанието в сферата на кризисните комуникации, проблемен и рисков мениджмънт.

 

б/ Да координира и насърчава дейността на своите членове в инициирането, създаването и поддържането на специализирани, интерактивни програми за ефективно управление на комуникациите по време на рискове, кризи и заплахи за гражданите.

 

в/ Да популяризира съвременни, електронни форми по обучение на граждани и специалисти в областта на рискови, проблемни и кризисни комуникации.

 

г/ Да запознава специалистите и заинтересъваните групи с всички новости, иновации, комуникационни платформи по управление на знанието, използвани при управление на проблемни и кризисни ситуации.

 

 

 

 

3.2. Предмет на дейност на Сдружението е: извършване на разяснителна, образователна и информационна дейност, организиране и поддържане на международни контакти, участие в разработване на проекти и програми за кризисни и рискови комуникации, подготовка на интерактивни форуми, анализ на различни видове кризи, проблемни ситуации и правни рискове, дискусии в съвременните информационни мрежи, виртуални изложби, симулиране на ситуации, с помощта на системи с изкуствен интелект, поддържане на база данни за рисков комуникациоенен мениджмънт, подготовка на електронни и печатни ръководства по кризисен мениджмънт, комуникации и управление на знанието.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s